0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Wat is DISCOVER?

DISCOVER geeft inzicht in het gedrag, de drijfveren en de talenten van mensen. De combinatie van deze drie resulteert in het ontwikkelpotentieel. De DISCOVER analyse bestaat uit drie analyses:

  1. Gedragsanalyse: geeft inzicht in hoe iemand zich gedraagt en wat dit betekent voor onderlinge communicatie en samenwerking;
  2. Drijfverenanalyse: geeft inzicht in wat iemand wil, nastreeft, enthousiast van wordt en waar juist desinteresses liggen;
  3. Talentenanalyse: geeft inzicht in wat iemand goed kan, talent voor heeft, waar juist blinde vlekken liggen en of iemand zijn/haar talenten ook durft in te zetten.

In zijn totaliteit wordt gekeken naar hoe iemand zich gedraagt, wat hij/zij wil, kan of nastreeft en of deze persoon zijn/haar talenten ook durft in te zetten. Dit beeld geeft een balans over het (ontwikkel-)potentieel van deze persoon en biedt daarmee een gericht ontwikkeladvies.

Naast het ontwikkelpotentieel is het ook mogelijk om de drie onderdelen apart van elkaar te onderzoeken. Welke onderdelen worden ingezet, is afhankelijk van de vraag die er ligt op het gebied van de ontwikkeling.

DISCOVER kan je inzetten voor:

Goh. Ik zou DISCOVER wel willen inzetten!

Enthousiast geworden over DISCOVER? Neem contact met me op voor meer informatie en de mogelijkheden.

Isabel Elders

06 - 137 912 02
discover@plato.nl