0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Boeken

Op zoek naar synergie

‘Op zoek naar synergie’ is een proefschrift uit 2007 waarin de lezer dezelfde weg volgt als de auteur destijds om inzicht te krijgen in zelfordening en het complexe adaptieve systeem. Het CAS helpt bij het zoeken naar en vinden van synergie in de mens, in organisaties en in de samenleving. Het bewijs wordt geleverd van de toepasbaarheid voor veranderkunde. Het CAS wordt ook gebruikt om de werking van het zenuwstelsel te verklaren. Dit alles wordt geïllustreerd met vele cases en enkel uitvoerige toepassingsbeschrijvingen.

Wie vindt Synergie (Deel 2a)

De versie 2a is een concept d.d. 171224 (197 blz.). In dit concept wordt de complexe dynamiek gevolgd van de evolutie van dode materie en het ontstaan van leven dat zichzelf weet te handhaven door het zoeken naar en vinden van synergie. Deze oriëntatie zit in elk levend wezen en dus ook in de mens en zijn organisaties. Het betoog loopt echter vast op de complexe dynamiek in de samenleving.

Het ontstaan van orde in chaos (Deel 2b)

De versie 2b van 190816 (134 blz.) zit ordelijker in elkaar. Het bevat minder cases en minder uitweidingen, maar strand ook op de toepassing in de samenleving. Boek 4 biedt daarin enig soelaas.

Transities tussen simpele en complexe organisatie

Dit boek 3 d.d. 210804, is een open experiment, waarin de auteur de lezer vraagt om aanvullingen . Het boek begint met een beknopte theorie over het CAS en zelfordening. Vervolgens is het boek geordend naar een model met 10 situaties in organisaties en 5 cycli langs die situaties. De cycli worden geïllustreerd met vele cases. In hoofdstuk 4 volgen er 4 transities tussen de cycli, waar het eigenlijk om te doen is . Vervolgens worden er een aantal keuzemomenten, kantelpunten en valkuilen vastgesteld op weg naar De Nieuwe Organisatie, waar nog maar weinig over bekend is.

Deze “simpele” ordening werkt als een procrustesbed. Er komen vanzelf allerlei hiaten aan het licht waar géén kennis of ervaring mee is.
De lezer wordt uitgedaagd om hier kritiek of aanvullingen op te leveren. Dit is al een aantal keren gebeurd, wat tot uiterst waardevolle verbeteringen en aanvullingen heeft geleid. Let daarom op de datum van eventueel volgende versies.

De complexe dynamiek in de mens en zijn samenleving

Dit Boek 4 d.d. 220415 was bedoeld om de kloof tussen Bèta- en Gammawetenschappen te overbruggen met een nieuwe complexe wijze van denken en handelen, maar die poging liep vast op de ontdekking  van een “verstarring” bij vele Gammawetenschappers. Het bevat zowat alles wat de auteur weet van complexe dynamiek: zwermintelligentie, zelfordening, kritische zelfordening, het complexe adaptieve systeem, de complexe responsieve procesbenadering en het HAS, hiërarchisch adaptief systeem in het zenuwstelsel. Bij elk inzicht wordt aangegeven “wat we eraan hebben”.

Goh. Synergie; daar wil ik meer over weten!

Heb je een vraag of wil je graag meer informatie? Neem dan contact met mij op.

Rob Zuijderhoudt 

035 691 64 36
robzuijderhoudt@gmail.com