0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Rob Zuijderhoudt

Rob Zuijderhoudt heeft een rijke ervaring als organisatieadviseur en is bekend vanwege zijn inzicht in complexe dynamiek met chaos en zelfordening. Om veranderingsprocessen in te zetten en te bestendigen legt Rob de nadruk op het realiseren van synergie.

Wij mogen de expertise van Rob op onze site met jullie delen. Hij heeft diverse boeken, talloze artikelen en interessante video’s gemaakt waarin thema’s zoals synergie, vernieuwing en complexiteit de hoofdrol spelen.

Over Rob Zuijderhoudt

Rob Zuijderhoudt heeft een rijke ervaring als organisatieadviseur. Hij maakte de omwenteling mee van scientific management naar toegepaste psycho-sociale wetenschap. Hij is bekend vanwege zijn inzicht in complexe dynamiek met chaos en zelfordening.

Toen Ilya Prigogine in 1977 de Nobelprijs voor Chemie kreeg voor zijn verklaring van ‘het ontstaan van organisatie in de natuur’, rees bij Rob Zuijderhoudt de vraag: ‘Is dat inzicht ook toepasbaar in de organisatiekunde?’.

In 1985 publiceerde hij een eerste artikel daarover: het begin van een lange reeks. Sinds die tijd is hij voortdurend bezig om zijn inzicht in deze materie uit te breiden, te verdiepen en daadwerkelijk toe te passen in organisaties.

In 1993 won hij de Professionele Publicatieprijs van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA.)