0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Privacybeleid Expertisecentrum Plato

Expertisecentrum Plato verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je persoonsgegevens behandelen en beveiligen we met zorg, conform de eisen die de AVG hieraan stelt. Dit privacy beleid beschrijft welke persoonsgegevens we van je verzamelen en hoe wij je persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die we van jou verzamelen

Hieronder vind je een opsomming van de persoonsgegevens die we van je kunnen verzamelen:

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het gebruik van deze gegevens is door de AVG toegestaan, omdat:

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die voor jou (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren en waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens van afgewezen sollicitanten verwijderen we binnen vier weken na afronding van de procedure.

Je persoonsgegevens delen met derden

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Expertisecentrum Plato blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Expertisecentrum Plato gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Expertisecentrum Plato gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Voor het benutten van je rechten kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: paul@expertisecentrumplato.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je kan ook een klacht over onze verwerking van je persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Expertisecentrum Plato neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via paul@plato.nl.

Nieuwsbrief

Wij sturen je alleen een nieuwsbrief als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief is voorzien van een link waarmee je je kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid en wil je hierover in contact komen met de functionaris voor gegevensbescherming? Neem dan contact met mij op.

Paul Bossina

06 212 712 99
paul@plato.nl