0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Leergang Organisatiefilosofie | najaar 2024

Praktijkgerichte leergang Organisatiefilosofie

De traditionele inrichting en werkwijzen van organisaties staan al geruime tijd onder druk. Organisaties worden wendbaarder, medewerkers flexibeler, teams worden zelforganiserend en leidinggevenden faciliterend. Dat is hard nodig, want de context waarin organisaties zich bewegen wordt steeds complexer en veelzijdiger. Andere verwachtingen en andere uitdagingen vragen ook om anders kijken. Anders kijken naar onze organisaties dus!

Ondertussen neemt het aantal maatschappelijke discussies ook gestaag toe. Regelmatig is er sprake van ‘grensoverschrijdend gedrag’ , maar waar liggen die grenzen eigenlijk? Wanneer ga je daar overheen en vanuit welk perspectief? Ook op individueel niveau wordt er dus in toenemende mate een beroep gedaan op ons innerlijke en morele kompas.

Anders kijken naar onszelf en naar onze organisaties is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn immers gewend om op een bepaalde manier te kijken. En hoe je kijkt bepaalt wat je ziet….. Wie een rol vervult als leidinggevende, adviseur of ontwikkelaar in een organisatie zal op tijd zijn of haar professionele kompas moeten aanscherpen om effectief te blijven.

Wil jij anders leren kijken naar het gedrag, de opvattingen, de oordelen en aannames in jouw organisatie? Wil je meegenomen worden in jouw eigen verwondering en reflecties? Speciaal daarvoor biedt Expertisecentrum Plato in samenwerking met Organisatiefilosoof Ben Kuiken de driedaagse leergang Organisatiefilosofie aan.

Leren filosoferen bij organiseren

Met verwondering leren kijken naar de organisatie en wat zich daar allemaal afspeelt: dat is wat je doet tijdens deze Leergang Organisatiefilosofie. Niet (slechts) wat oude mannen zoals Plato, Thomas van Aquino, Michel Foucault, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Marcus Aurelius of Friedrich Nietzsche in een grijs verleden allemaal hebben bedacht en opgeschreven, maar (vooral ook) wat je zélf bedenkt en ervaart bij het gezamenlijk filosoferen over de organisatie staat daarbij centraal.

Filosoferen is denken over denken, bijvoorbeeld denken over organisaties. Hoe denken wij eigenlijk over de organisatie? Is dat een ding? Is het een noodzakelijk kwaad? Hoe zit het met de doelen van de organisatie? Zijn dat ook jouw doelen? Hoe zit het met geweld van, in en door de organisatie? En met vervreemding?
Tijdens deze korte Leergang Organisatiefilosofie zoek je antwoorden op deze en vele andere vragen, waarbij niet zozeer de antwoorden van belang zijn, maar vooral de zoektocht. Want daar begint de verwondering. Je leert anders te denken, te kijken en te praten over de organisatiewerkelijkheid en je ontwikkelt nieuwe perspectieven en paradigma’s op die werkelijkheid. En op de problemen waar de organisatie vol mee zit.

Inhoud leergang Organisatiefilosofie

De leergang bestaat uit 3 leerdagen met de onderstaande thema’s:

Praktische informatie

Podcast over ‘De wereld vanuit de organisatiefilosofie’

Wil je meer weten over organisatiefilosofie en ben je benieuwd wat je van deze leergang kunt verwachten? Luister dan naar aflevering 10 en 11 van onze podcastserie De Supportorganisatie. In deze twee afleveringen gaan we in op de waarde van filosofie voor organisaties.

Goh. Interessant deze leergang!

Geïnteresseerd in deze leergang en heb je nog vragen of wil je je inschrijven? Neem dan contact met me op!

Jirtsin Beenhakker

06 - 291 686 66
jirtsin@plato.nl

Brochure

Download hier de brochure van de praktijkgerichte leergang Organisatiefilosofie

Download