0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Case Zelforganisatie en teamstructuur

De vraag

Gemeente Berkelland werkt vanuit de filosofie van zelforganisatie. Een groep van circa 25 medewerkers had geen teamgevoel. Er was sprake van een ‘eilandjes’ cultuur.  Het team was niet in staat om zich vanuit de filosofie van zelforganisatie als team te ontwikkelen. De vraag die wij kregen was:

“Hoe kunnen wij ons als team verder ontwikkelen?”

Onze verwondering

Bij de start met zelforganisatie is voorbij gegaan aan de vraag: Wat zijn eigenlijk teams? De structuur (teamindeling) die bij de transitie aanwezig was, was tevens het vertrekpunt voor het ontwikkelen van teams in zelforganisatie. De groep had het beeld dat iedereen in één team zat.

Onze aanpak

In de gehele organisatie is het idee gelanceerd van twee type teams: Basisteams en Opgaveteams. Iedereen is onderdeel van één basisteam. In een basisteam staat de collegiale zorg, de randvoorwaarden (bedrijfsvoering: o.a. huisvesting, HR-taken) en de basisprocessen centraal. Daarnaast kunnen (geen vereiste) medewerkers teamlid zijn van één of meerdere opgaveteams.

In een creatieve sessie zijn drie basisteams gevormd. Dit hebben we gedaan door verschillende opties fysiek in de ruimte te presenteren. Uiteindelijk was de vraag of iedereen zich op zijn/haar gemak voelde bij het basisteam waar hij/zij op dat moment bij stond.

Het resultaat

De werkwijze om samen met de groep tot een indeling te komen van de basisteams gaf vertrouwen en veiligheid. Dit was voldoende om te starten met teamontwikkeling vanuit de drie basisteams. Na een half jaar kwamen vanuit de praktijk de eerste inhoudelijke vraagstukken rondom samenwerking op tafel. Hiermee werd duidelijk wat de drie teams gemeenschappelijk hadden en waarover ze werkafspraken met elkaar wilden maken. Vanuit de drie door de medewerkers zelf samengestelde teams, ontstond op een natuurlijke wijze de behoefte aan samenwerking.

 

Huh!? Wanneer werkt zelforganisatie wel en wanneer niet?

Meer weten over deze case of wat onze verwondering voor jouw team of jouw organisatie kan betekenen?

Edwin Melinga

06 - 305 867 06
edwin@plato.nl