0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Uitgelicht: nieuw boek van Aart Bontekoning

Expertisecentrum Plato en Aart Bontekoning, generatie-expert, gaan in oktober een workshop geven over generatieverschillen.

Aart Bontekoning is veranderkundige en generatie-expert. Zijn boek; ‘Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’ vormt de basis van de workshop die Expertisecentrum Plato en Aart Bontekoningin oktober organiseren. Met behulp van DISCOVER wordt er inzicht gegeven in de drijfveren van de verschillende generaties.

In een vergrijzende economie heeft de jeugdigheid van alle generaties de toekomst. Het boek; ‘nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’, geeft antwoorden op de vraag hoe door inspanningen van alle generaties een bedrijf vitaal en ‘bij de tijd’ kan blijven.

Tot na 2030 neemt de vergrijzing in Nederland fors toe. Dit geldt voor veel sectoren. In ieder geval voor het onderwijs, de industrie, de landbouw en visserij, de zorg, de bouw, de energiesector, de zakelijke dienstverlening en bij de lokale en rijksoverheden.

De vergrijzing vergroot de kans dat jonge generaties met hun natuurlijke vernieuwingsdrang vastlopen in ingesleten verouderde routines waar de oudste generaties in lijken ‘gevangen’. Hierdoor lopen veel bedrijfsculturen een ongewenst verouderingsrisico.

De vergrijzing biedt anderzijds ook kansen; nog nooit was er zoveel vakkennis en ervaring op de werkvloer. Vanuit een generatieperspectief geeft Aart Bontekoning aan hoe vergrijzende organisaties ‘bij de tijd’ kunnen blijven. Het vergt inspanningen van alle generaties en een transformatie van ‘de jeugd heeft de toekomst’ naar: ‘de jeugdigheid in alle generaties vormt de toekomst’.

Dit verrassende boek biedt een antwoord op de vele vragen die er leven rond vergrijzing in organisaties.

Meer lezen? Het boek kan besteld worden via onderstaande link: http://www.managementboek.nl/boek/9789490463342/nieuwe-generaties-in-vergrijzende-organisaties-aart-bontekoning#over

Heeft u ook interesse in de workshop binnen uw organisatie?

Neem dan contact met ons op

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Expertisecentrum Plato.

info@expertisecentrumplato.nl of 06 – 212 71 299