0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Tweede druk – De nieuwe ambtenaar binnen het Directiemodel: de tijdbom tikt!

We hebben een tweede druk van onze publicatie van ‘De nieuwe ambtenaar binnen het directiemodel: de tijdbom tikt’ uitgegeven. Naast inhoudelijke aanvullingen hebben we het artikel van Binnenlands Bestuur over de publicatie toegevoegd. Download hieronder de laatste versie van de publicatie over leiderschap, management, het directiemodel en de ontwikkeling van de ambtenaar!

Voorwoord – Hiërarchisch management als grootste belemmering voor leiderschap, talentontwikkeling en innovatie.

In onze snel veranderende samenleving worden wezenlijk andere eisen gesteld aan de overheid: flexibiliteit, dienstverlening, creativiteit en innovatie worden verwacht van organisaties die nog gestoeld zijn op controle, hiërarchie, gelijkheid en voorspelbaarheid. Door de verouderde werkwijzen binnen overheidsorganisaties dreigt de aansluiting met de samenleving juist minder in plaats van beter te worden.

Jonge professionals slaan op de vlucht voor de verouderde denk- en werkwijzen van het zittende management. Veelal zijn dit managers die al jaren werkzaam zijn binnen de overheid en een directieve en bureaucratische stijl van leidinggeven niet meer kunnen loslaten. Met alle gevolgen en frustraties van dien. Een tikkende tijdbom die zo snel mogelijk onklaar gemaakt moet worden.
Om ambtenaren goed te begeleiden bij het ontwikkelen en vinden van fundamenteel nieuw gedrag in de nieuwe participatiesamenleving, is een andere vorm van leiderschap nodig. Niet langer een dominant leiderschap op basis van macht, maar juist een verbindend leiderschap op basis van gezag. Delegerend leiderschap en dienend leiderschap zijn twee leiderschapstypen die de vorming en aansturing van de nieuwe ambtenaar het beste ondersteunen.

Om deze leiderschapsstijlen toe te kunnen passen is ruimte nodig in organisaties. Bewegingsruimte voor ideeën en handelingsruimte voor professionaliteit. Het momenteel in organisaties veel gebruikte directiemodel als organisatiemodel is echter vooral gericht op beheersing en sturing en leent zich niet om mee te bewegen met de vereiste veranderingen in overheidsorganisaties.

Deze mismatch vraagt om een nieuw organisatiemodel dat beter aansluit bij de nieuwe rol van de overheid en de verschillende taken daarin van de ambtenaren. In dit artikel vindt u een heldere aanzet hiertoe.
Wie zijn organisatie echt wil inrichten op basis van het faciliteren van de nieuwe ambtenaar zal af moeten stappen van de klassieke managementstructuren, organisatiemodellen en gedateerd leiderschap. Een beweging is nodig naar meer dienend en delegerend leiderschap. Het belang van de professional centraal plaatsen en niet meer het ego en de positie van de baas. Een forse stap die snel gezet dient te worden om de aansluiting niet te missen.

Laten we afrekenen met overbodig leiderschap en ons sterk maken voor natuurlijk leiderschap in organisaties. De tijdbom tikt.

Download de publicatie door op de afbeelding te klikken

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

info@expertisecentrumplato.nl of 06 – 212 71 299