0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Teamontwikkeling in het Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Deze decentralisaties gaan gepaard met bezuinigingen en daarom zijn gemeenten druk bezig om ervoor te zorgen dat deze taken zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd worden. In de meeste gevallen zijn de transformatie-doelstellingen op papier gezet en is het nu een kwestie van ‘handen en voeten geven’ aan de veranderingen en de organisatie en medewerkers daarin zo goed mogelijk te begeleiden.

Het aanbod

Om gemeenten te (kunnen) ondersteunen in dit proces, hebben wij een passend trainingsaanbod ontwikkeld.

Dit noemen wij Teamontwikkeling Sociaal Domein en bestaat uit drie stappen:

  1. Wij vertalen uw visie op het sociaal domein naar de (gewenste) nieuwe rolopvatting van uw team;
  2. Wij bieden in twee dagen inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van uw team op basis van DISCOVER Gedrag, Drijfveren & Talenten;
  3. Wij verbinden uw ambities in het sociaal domein met het (ontwikkel)potentieel van uw team.

Stap 1 – Visie naar rolopvatting

De eerste fase van de training betreft het vertalen van uw visie op het sociaal domein naar de (gewenste) nieuwe rolopvatting van het team dat handen en voeten geeft aan de transformatie in het sociaal domein. Wat betekent de visie op het sociaal domein voor het werk van de beleidsmedewerkers dan wel uitvoerende professionals? Hoe zien zij dit zelf? In hoeverre en in welk opzicht worden er andere dingen van hen gevraagd nu de decentralisaties een feit zijn?

Stap 2 – Inzichten in kwaliteiten en valkuilen

Vervolgens bieden we op basis van DISCOVER Gedrag, Drijfveren en Talenten inzicht in de (unieke) kwaliteiten en valkuilen van het team. ‘Gedrag’ zegt iets over wat je ziet van iemand, ‘Drijfveren’ iets over waarom iemand iets doet en ‘Talenten’ iets over wat iemand kan. Het krachtige aan DISCOVER is dat op deze manier op een heel aansprekende manier inzicht wordt gegeven in de samenstelling van een team. Bovendien leren collega’s elkaar zo (nog) beter kennen. Dit heeft een (bewezen) positieve uitwerking op onderlinge samenwerking, dynamiek en communicatie.

Stap 3 – Verbinding ambities met ontwikkelpotentieel

In de derde en laatste stap verbinden we de uitdagingen en ambities die in de eerste fase gezamenlijk zijn verkend met het (ontwikkel)potentieel van het team, dat in de tweede fase op basis van DISCOVER inzichtelijk is gemaakt. Op deze manier wordt duidelijk op welke manier het team invulling geeft aan de transformatie-doelstellingen. Hetzelfde geldt voor de onderdelen in het proces waar, gezien de teamsamenstelling, extra aandacht en wellicht coaching voor nodig is.

Het resultaat

Het resultaat is dat uw team concrete handvatten in handen krijgt waarmee ze hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen afstemmen op hun (nieuwe) rol in het sociaal domein.

Begeleiding van Expertisecentrum Plato

Expertisecentrum Plato is een ervaren partner met kennis van de uitdagingen waar organisaties vandaag de dag voor staan. We helpen u met veranderingen en met verbeteringen. We zijn specialist op het gebied van gedrag in organisaties, leiderschap, organisatieontwikkeling en talentontwikkeling. Doordat we altijd werken met een scherpe focus op resultaat en relatie krijgen nieuwe mogelijkheden in uw organisatie de ruimte.

Download nu onze flyer door op de afbeelding te klikken!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

info@expertisecentrumplato.nl of 06 – 212 712 99