0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Onze aanpak voor de Omgevingswet

Op 28 januari en 19 februari hebben we een bijeenkomst over de Omgevingswet georganiseerd. Samen met gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s , RUD/omgevingsdiensten en een RO-adviesbureau hebben we de rollen van medewerkers verkend die zij kunnen invullen binnen en buiten de organisatie met de komst van de Omgevingswet. Beide bijeenkomsten waren goed, nuttig en leuk om georganiseerd te hebben!

Organisaties denken hetzelfde over de Omgevingswet

Alle organisaties zijn met de Omgevingswet bezig, hetzij in meer of mindere mate. De organisaties denken ook bijna hetzelfde over de Omgevingswet.

Echter lijkt het erop dat bijvoorbeeld gemeenten meer invloed en regie hebben dan een veiligheidsregio of RUD/omgevingsdienst als het aankomt op de implementatie van de Omgevingswet. De onderlinge afhankelijkheid en verbinding is dan noodzakelijk. De vraagstukken, met name op (de verandering van) het menselijke vlak, blijven hetzelfde.

De verschillende rollen die bij de Omgevingswet komen kijken

Hoe krijg je de professionals mee in de gedachte en werkwijze van de Omgevingswet?

De belangrijkste uitkomsten en uitdagingen zijn:

De omgevingswet kent veel stakeholders

Een realistische en praktische aanpak om professionals gereed te maken voor de omgevingswet

Tijdens de bijeenkomst hebben wij onze aanpak geschetst om binnen de organisatie en mét de medewerkers aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Deze aanpak is door jullie als realistisch, praktisch en verfrissend ontvangen en lijkt goed aan de sluiten bij de situatie binnen jullie organisaties. Op hoofdlijnen ziet onze aanpak voor de Omgevingswet er als volgt uit:

Online analyse-instrument dat inzicht geeft in gedrag, drijfveren en talenten

Ontwikkelinstrument DISCOVER

Een hulpmiddel dat we bij deze aanpak gebruiken is het ontwikkelinstrument DISCOVER. Deze online analyse geeft inzicht in het gedrag, de drijfveren en talenten van mensen en geeft handvatten wat het beste bij iemand past of hoe hij/zij kan ontwikkelen. Lees hier meer over DISCOVER en hoe je dit kunt inzetten binnen je organisatie.

Vervolg ontwikkeling aanpak Omgevingswet

Deze maand gaan we met onze aanpak concreet aan de slag bij een gemeente. We houden jullie op de hoogte over de belangrijkste ontwikkelingen. Ook zullen we later dit jaar nogmaals een bijeenkomst organiseren om thema’s van de Omgevingswet te bespreken.

Bijzonder. Deze aanpak van de Omgevingswet

Hebben jullie vragen of hulp nodig om aan de slag te gaan met de Omgevingswet? Of suggesties of ideeën ter aanvulling op onze aanpak? Neem gerust contact met me op!

Gieljan Scholing

06 810 600 54
gieljan@plato.nl