0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Nieuwe WWZ vraagt om verscherpte aandacht: Plato helpt u op weg

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om ontslagprocedures eenvoudiger, sneller en minder kostbaar te maken voor de werkgever. Maar let op: deze nieuwe wet vraagt wel om een geheel nieuwe insteek en een nauwkeurige werkwijze waarvoor een gedegen aanpak en goede kennis van zaken vereist zijn. Bij een ontslagprocedure zijn er meerdere zaken die om zorgvuldige aandacht vragen. Zo moet het verbetertraject bij disfunctioneren SMART doorlopen worden (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Bovendien zijn aan- toonbare objectiviteit en onafhankelijkheid met name bij complexe ontslagdossiers van groot belang. Daarnaast moet de overheid die met de CAR/UWO werken nog rekening houden met de hoofstuk 10D en het hoogstwaarschijnlijk komen te vervallen van de ambtenaren status

Plato ondersteunt u niet alleen bij het succesvol toepassen van de vernieuwde criteria maar zorgt er ook voor dat u de nieuwe materie zelf in de vingers krijgt.

Brochure

Lees meer in onze brochure Nieuwe Wet Werk en Zekerheid

 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

info@expertisecentrumplato.nl of 06 – 212 71 299