0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Leiderschap anno 2016 – oude stempels drogen uit

Hiërarchisch leiderschap brengt anno 2016 risico’s met zich mee.

Leidinggevenden van de oude stempel hebben hun langste tijd gehad. Ook al hebben zij vaak jarenlange ervaring, zijn ze goed in hun werk en/of hebben zij de beste bedoelingen voor de organisatie. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen maken het bedrijfsklimaat inmiddels zó complex dat het te riskant is om de sturing van een organisatie aan slechts één individu over te laten.

Kenniswerk, zelfstandigheid en flexibiliteit

Digitalisering krijgt een steeds grotere invloed op de producten en dienstverlening. Concurrentie is er niet langer alleen in de regio maar ook landelijk of zelfs wereldwijd. Ook neemt een nieuwe generatie arbeidskrachten langzaamaan de plek van de vergrijzende beroepsbevolking in. Deze nieuwe generatie heeft zo haar eigen wensen, opvattingen en invloeden, net als de klanten die de producten en diensten afnemen. Organisaties zijn daarom steeds meer gebaseerd op kenniswerk, zelfstandigheid en flexibiliteit.
Dat vraagt om nieuw leiderschap en hiërarchisch leiderschap is een aanpak die anno 2016 risico’s met zich meebrengt.

Het gehele artikel lezen? Klik op de afbeelding.

Publicatie in MT Rendement

Onze organisatieverwonderaars Jirtsin Beenhakker en Gieljan Scholing hebben dit artikel geschreven voor MT Rendement.

MT Rendement is een nieuws- en adviesmagazine voor directieleden, managers en consultants. De insteek is: hoe kan de manager zijn leiderschapskwaliteiten ten volle benutten. MT Rendement behandelt voornamelijk de ‘harde’ kant van het leidinggeven in een organisatie: het verbeteren van de effectiviteit van de manager en die van zijn medewerkers, het aanscherpen van vaardigheden en inzichten, opleidingen, de algemene omgang met de medewerkers en overige onderwerpen waar de manager als leidinggevende van op de hoogte moet zijn.

Meer informatie op: www.rendement.nl/mtblad
Voordelig proefabonnement aanvragen? www.rendement.nl/mtblad

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

info@expertisecentrumplato.nl of 06 – 212 71 299