0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Het grote kleine inspiratieboekje voor HR & Nieuw Organiseren

In verband met het congres ‘Nieuw Organiseren: de belangrijkste uitdaging voor HR!’ van 8 maart jl. hebben wij een boekje uitgebracht. Dit Grote Kleine Inspiratieboekje voor HR & Nieuw Organiseren bevat een bijdrage van Jirtsin Beenhakker en Gieljan Scholing.

Andere bijdragen zijn van de experts die aan het congres hebben meegewerkt – Jan de Jonge, Harro Labrujere, Bert Bloem, Anna van der Horst, Aukje Nauta, Christian de Waard, Guido Heezen, Immo Dijkstra, Arthur Hol, Valentijn Spit, Edgar Kruyning, Inge Beckers en Richard van der Lee. Ook is een impressie van het congres opgenomen.

Het boekje is te bestellen bij De Alfabetboeken maar ook gewoon – gratis – te downloaden (klik op de afbeelding hieronder).

Voorwoord van Jan de Jonge

De moderne tijd vraagt om nieuwe vormen van organiseren, waarbij hiërarchie en bureaucratie plaats maken voor zelforganisatie en zelfsturing. In eigentijdse organisaties komen veranderingen niet tot stand door ze van bovenaf te sturen en ‘uit te rollen’ maar door optimale betrokkenheid van alle medewerkers. We zien steeds meer organisaties waarin vaste takenpakketten en functies vervagen. Waarin mensen zijn losgeweekt van hun stoel en in wisselende teams uiteenlopende rollen vervullen. Waarin een sturende rol van managers plaatsmaakt voor gedeeld leiderschap. Nieuw Organiseren is de toekomst! Wat is hierin de plek van HR?

Hoe kun je als HR-professional de gewenste omslag stimuleren? Hoe zorg je ervoor dat je niet (onbewust) op de rem gaat staan? Welke HR-activiteiten en instrumenten dragen bij aan de noodzakelijke vernieuwingen en welke werken deze tegen? Hoe kan HR samen met het management de omslag maken naar nieuwe vormen van organiseren en samenwerken?

Op 8 maart 2016 organiseerden wij het congres ‘Nieuw Organiseren: de belangrijkste uitdaging voor HR!’ Het was een bijzondere bijeenkomst waarin de deelnemers in zelfsturende teams actief aan de slag gingen. In Nieuw Organiseren-termen: op expeditie. The medium is the message: tijdens het congres is Nieuw Organiseren meteen in de praktijk gebracht. Best spannend!

Bij hun tocht zijn de deelnemers begeleid door een aantal vooraanstaande experts. Bij een gewoon congres zouden zij de sprekers en workshopleiders geweest zijn. Maar in dit ongewone congres vervulden zij de rol van gids.

Speciaal voor dit congres hebben wij dit boekje uitgebracht. In twaalf hoofdstukken geven de gidsen hun visie en ervaringen met uiteenlopende aspecten van Nieuw Organiseren en HR. Het laatste hoofdstuk bevat een impressie van het congres.

Ik hoop dat dit boekje u inspireert om samen met anderen met plezier en ambitie aan de slag te gaan om Nieuw Organiseren binnen uw organisatie gestalte te geven. Ik wens u veel leesplezier!

Klik op de afbeelding om het boekje te downloaden!


Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

info@expertisecentrumplato.nl of 06 – 212 71 299