0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Het gedrag van mensen

November is DISCOVER maand bij Expertisecentrum Plato. In deze maand en met een uitloop naar december, hebben we trainingen, verdiepingsdagen, blogs en verdiepingen van DISCOVER. Dit keer: het gedrag van mensen. Ontdek DISCOVER gedragsanalyses.

Gedrag – altijd al interessant geweest
Al eeuwenlang wordt het gedrag van mensen onderzocht. De eerste ‘sporen’ van onderzoek waren rond 500 voor Christus, rondom het Boeddhisme en de oude Grieken. Ironisch genoeg heeft bijvoorbeeld de filosoof Plato uit observaties geconcludeerd dat het gedrag van mensen naast logica wordt beïnvloedt door angsten en verlangens. Zijn leerling, Aristoteles, kwam tot het inzicht dat menselijk gedrag gedeeltelijk aangeboren is en gedeeltelijk aangeleerd. Dit was tevens het begin van de ‘nature versus nurture’ discussie.

Veel later, in de overgang van de 19e naar 20ste eeuw, werd het bestuderen van menselijk gedrag een echte wetenschap. Sigmund Freud bijvoorbeeld heeft interessante bevindingen gedaan. Gedrag wordt niet alleen gestuurd door bewuste gedachtes, maar ook door onbewuste gedachtes en emoties. De onbewuste gedachtes kwamen bijvoorbeeld naar boven in de dromen van mensen.
Rond 1920 verschoof het vakgebied psychologie meer naar het bestuderen van zichtbaar gedrag. Er werd veel studie verricht naar het effect van beloning, afstraffing en conditionering van menselijk gedrag.

In de tweede helft van de 20ste eeuw kwam er een nieuwe stroming in het psychologische vakgebied opzetten: de humanistische psychologie. Deze stroming legde de nadruk op hoe bewuste ervaringen hun invloed hebben op menselijk gedrag. Tegenwoordig is er binnen gedragsstudies veel aandacht voor de invloed van biologische, sociale en culturele factoren op menselijk gedrag.

Gedrag op het werk
Menselijk gedrag is overal zichtbaar; thuis met je gezin, tussen je vrienden en zeker op je werkplek. Op je werk zijn vaak irrationele menselijke factoren maatgevend voor het tempo waarin we resultaten bereiken. En dus niet rationele factoren, van hoe we tegen bepaalde situaties aan kijken! Het is daarom ontzettend interessant om het gedrag van mensen onder de loep te nemen, om onszelf en anderen beter te leren begrijpen.

Menselijk gedrag valt te verklaren, in perspectief te plaatsen, te ontcijferen via de DISCOVER taal. De DISCOVER taal geeft inzicht in bewuste en onbewuste processen achter menselijk gedrag. Door deze taal te leren zul je meer gaan zien en leren over menselijk gedrag. De ‘ontcijfering’ gaat met name in op het waarneembare en zichtbare gedrag van mensen.
De DISCOVER taal is gebaseerd op het werk van dr. William Moulton Marston. In 1920 onderzocht hij hoe normale mensen emotioneel reageren op verschillende prikkels uit de omgeving. Hierbij identificeerde Marston vier primaire emoties, die leiden tot specifieke reacties in gedrag. Het DISC model was geboren!
Op basis van het DISC model kan het gedrag van mensen geanalyseerd worden.

Een DISCOVER DISC analyse geeft inzicht in:

Wanneer deze taal goed wordt beheerst, dan zorgt dit ervoor dat je beter inzicht krijgt in je eigen gedragsstijl, je sneller en beter de gedragsstijl van anderen gaat herkennen en sneller je eigen gedragsstijl kan aanpassen aan die van anderen.
Als resultaat zul je zien dat de interactie en communicatie met andere mensen sterk zal verbeteren!

DISCOVER gedragsanalyses zijn toepasbaar in trajecten van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling. Verder zijn de gedragsanalyses zeer goed bruikbaar in coaching, loopbaanadvies en mobiliteitstrajecten. Daarnaast worden DISCOVER gedragsanalyses ook veel gebruikt tijdens recruitment, werving & selectie en het samenstellen van teams.

Meer informatie over DISCOVER gedrag
Meer over het gedrag van mensen valt te lezen in onze gratis e-book: DISCOVER – Het gedrag van mensen. Klik hieronder op het plaatje of de download button voor meer informatie.

Daarnaast kan jij of kunnen collega’s van jou DISCOVER trainer of coach worden. Wij houden regelmatig trainingen om mensen op te leiden tot DISCOVER trainer of coach. Lees hier meer daarover.
Wij van Expertisecentrum Plato kunnen verder DISCOVER analyses bij jou of je organisatie afnemen. Meer informatie? Neem contact met ons op (zie hieronder).

Bronvermelding: Mastermind – DISCOVER: Het gedrag van mensen (2013)

© 2013 – Expertisecentrum Plato