0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Expertisecentrum Plato zet zich opnieuw in voor Vluchtelingenschool Oranje: ‘Trek het je aan’!

Verwondering is het begin van wijsbegeerte’ is het motto van Expertisecentrum Plato. Verwondering is de basis voor onze dienstverlening en zorgt ook voor onze maatschappelijke betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk om iets terug te doen voor de samenleving. Zo zetten alle trainees van Plato zich in voor een maatschappelijk project. Vorig jaar geld hebben de trainees geld ingezameld voor de Vluchtelingenschool in Oranje. Met dit geld hebben we lesmateriaal voor de kinderen kunnen kopen.

Ruim denken moet je doen!

We blijven ons inzetten voor het lot van de vluchtelingen en hun kinderen in Oranje en wij hebben ons daarom verbonden aan een nieuwe actie: ‘Trek het je aan!’. Samen met TREK HET JE AAN is het shirt ‘Ruim Denken moet je Doen’ ontwikkeld. De opbrengst van het shirt gaat opnieuw naar de Vluchtelingenschool in Oranje. De school zorgt ervoor dat ervoor zorgt dat deze kinderen, ook al zijn ze ver van huis, toch kunnen blijven leren. Het shirt vat de visies van beide organisaties dan ook op treffende wijze samen: mensen en zeker kinderen moeten zich kunnen blijven verwonderen over de wereld om hen heen.

Steun dit mooie initiatief

Koop jouw Ruim Denken moet je Doen shirt via http://www.trekhetjeaan.nl/collections/ruim en steun dit geweldige initiatief!