0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Eric Becker: een uniek mens

Afgelopen weekend is onze collega, mentor en vriend Eric Becker helaas overleden. Eric was een uniek mens die je wist te raken en te boeien en is een bron van inspiratie geweest voor ons en Expertisecentrum Plato. Door zijn gedachtegoed en aanpak hebben we een doorontwikkeling mogen doormaken op diverse vlakken.

Eric heeft ons ook geholpen in het aanbrengen van onze visie – het verschil zit in de mensen. Dat dit verschil in de mensen zit, daar was Eric het levende voorbeeld van.
Met ontzettend veel plezier hebben we met Eric mogen samenwerken en zullen hem nooit vergeten.

We kijken met veel bewondering naar Eric en hebben daarom kort voor zijn overlijden een certificaat van bewondering aan hem gegeven. Met dit certificaat willen we laten zien hoe Eric ons geraakt en geïnspireerd heeft.

Onze gedachten gaan uit naar Eric’s familie; moeder, broers, vrouw en kinderen en wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.