0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Een terugblik: Het Mini-Symposium Jong Talent 3.0

Op donderdag 27 september vond het Mini-symposium Jong Talent 3.0 plaats. Managers en HR professionals verzamelden zich in theater de Tamboer in Hoogeveen om met elkaar te sparren over Jong Talent. Organisaties hebben te maken met een vergrijsd personeelsbestand en een sterke uitstroom van oudere werknemers in de komende jaren. Er is dus behoefte om jonge, talentvolle mensen aan te trekken. Hoe krijg je deze mensen binnen in je organisatie? Hoe houd je ze binnen en hoe zorg je dat ze geboeid en betrokken blijven bij de organisatie? Hoe laat je jong en oud goed samenwerken? Hoe kunnen we samenwerken en nog betere resultaten behalen voor dit onderwerp? Zomaar een hand vol vragen die aanbod kwamen tijdens het Mini Symposium.

De verwachting van de Millennial – Generatie Y

Nanne Kramer verzorgde als gastheer van de Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen het welkomstwoord. Vervolgens startte Cees Verhagen van het CAB met zijn presentatie. Het CAB is een onderzoeks- en adviesbureau met veel kennis van regionale arbeidsmarkten en economie.
Cees besprak onder andere de kenmerken van ‘Jong Talent’, ook wel ‘de Millennial’  of ‘ Generatie Y’ genoemd. De Millennials, geboren tussen 1982 en 2004, groeiden op tijdens een culturele verandering in de opvoeding. Het was het tijdperk van ‘Baby aan boord’ stickers en Cocooning waardoor we in het algemeen spreken van een overbeschermde generatie.

In een vergelijking met de ‘babyboomers’ generatie zien we dat de Millennials aanzienlijk minder lang blijven hangen bij één werkgever. Een babyboomer blijft gemiddeld gemiddeld 11 jaar bij eenzelfde werkgever, een Millennial slechts 3 jaar. Daarnaast zijn Millennials bereid om te verhuizen voor een baan, waar dat bij babyboomers minder vanzelfsprekend is. De jongeren van nu zijn hoger opgeleid dan oudere generaties en ze groeien op in een samenleving waar grenzen lijken te vervagen. Dit komt doordat de jongeren continu in verbinding staan met alles en iedereen. Bij het werven en behouden van jong talent is het belangrijk om in te zetten op hun verwachtingen: verantwoordelijkheid, complexiteit en zelfstandigheid.

Samen er toe doen

Vervolgens nam John Tetteroo het woord en vertelde hij over het belang van samenwerking en verbinding. John is met zijn expertisecentrum een ondernemer in een overheidsomgeving. Met een team van ZZP’ers biedt hij de oplossing voor vele interne capaciteits- en expertisevraagstukken. Hij heeft daarom ook een flinke aantrekkingskracht op jonge ambtenaren. Het geheim van zijn succes is samenwerking.

Een voorbeeld waarin samenwerking leidt tot succes is het Careership: een traineeship voor medewerkers die een loopbaanstap willen zetten of zichzelf willen ontwikkelen. Het Careership is een samenwerking van verschillende gemeenten en expertisecentrum Plato als coördinator en begeleider. Flexibiliteit in onze snel veranderende wereld van groot belang is, zowel voor organisaties als voor medewerkers. Beide moeten aan de slag om iedereen arbeidsfit en duurzaam inzetbaar te houden. Inmiddels heeft de eerste groep geleid tot mooie resultaten; nieuwe banen buiten en binnen de eigen organisatie en bewustwording van nieuwe kansen. Een duidelijk voorbeeld van meerwaarde van samenwerken in de regio.

Denk in mogelijkheden

Het symposium werd afgesloten met drie interactieve themasessies. Tijdens de themasessies was er ruimte voor de aanwezigen om met elkaar te sparren over de verkregen informatie. Al met al heeft het symposium mooie inzichten opgeleverd: zorg voor flexibiliteit en uitdaging en geef verantwoordelijkheid aan jong talent. Werk samen door organisaties bij elkaar te brengen om vraagstukken door jong talent te laten beantwoorden. Denk niet in vaste structuren maar denk om, gebruik je creativiteit en sta open voor nieuwe situaties. Denk in mogelijkheden, en aan de slag!

 

 

Heeft u het Mini-symposium gemist, maar wilt u toch graag meer informatie ontvangen over het Careership, over het Traineeship of heeft u andere vragen? Wij praten u graag bij! Neem gerust contact op via info@expertisecentrumplato.nl.