0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Download nu onze brochure over trainingen & workshops

Het individueel loopbaanbudget 

Om medewerkers te ondersteunen en te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling is in veel cao’s het individueel loopbaan budget (ILB)  in het leven geroepen. Het ILB geeft medewerkers de vrijheid om in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling voor een bedrag van minimaal € 500,- per jaar te investeren gedurende een periode van drie jaar.

De Loopbaancarrousel is een breed samengesteld aanbod van workshops, trainingen en cursussen welke u kunt aanvullen met uw persoonlijke wensen en voorkeuren.
U sluit daarmee aan op de wensen van uw personeel. Om het ILB zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten, krijgt iedere medewerker jaarlijks een Loopbaancheque ter waarde van 2 Prikkelpunten aangeboden. Met deze Prikkelpunten kan de medewerker één of meer trainingen of workshops uit de carrousel uitkiezen en zich hiervoor inschrijven. De opbouw van de carrousel is zodanig dat de inzet van een Prikkelpunt altijd leidt tot een zinvolle en afgebakende investering. Er blijven dus geen ‘restpunten’ over. Afhankelijk van de gewenste ontwikkeling kan het aantal Prikkelpunten per medewerker opgehoogd worden.

De gesprekscyclus is hiervoor het logische HR-instrument. In de Loopbaancarrousel zijn de kosten van de training of workshop in Prikkelpunten aangegeven.

Prikkelpunt

Het inzetten van de Loopbaancheque met Prikkelpunten van Expertisecentrum PLATO levert u de volgende voordelen op:

Een breed aanbod trainingen en workshops die aansluiten op de wensen van uw personeel
Een optimale en voordelige inzet van het ILB op basis van een aantrekkelijk puntensysteem
Ruime mogelijkheden voor u als werkgever om te sturen op de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers Gedegen managementinformatie over de inzet van het ILB en minder administratieve lasten door een samenhangend aanbod dat vooraf met u is afgestemd
Geen budgetoverschrijdingen of hoge reis- en verblijfskosten, een loopbaanpunt met een waarde van € 249,- en de trainingen worden bij voorkeur intern verzorgd
Een energieke en vrolijke cultuur, waarin samen leren centraal staat
Een handig instrument voor het management om in de gesprekken met medewerkers te sturen op persoonlijke ontwikkeling
Een goede uitstraling als werkgever naar uw personeel, naar de Ondernemingsraad en naar het Georganiseerd Overleg.
Expertisecentrum PLATO kan u met de Loopbaancarrousel optimaal (voordelig en op maat) faciliteren in de inzet van het Individueel Loopbaanbudget uit de CAO.

In deze brochure hebben wij een aantal trainingen per onderdeel uitgelicht. Wij gaan graag met u in gesprek over een nadere afstemming van uw wensen in onze Loopbaancarrousel.

Klik hier om onze brochure te downloaden

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Expertisecentrum Plato.

info@expertisecentrumplato.nl of 06 – 212 71 299