0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

DISCOVER Masterclass Teamontwikkeling een succes!

Afgelopen woensdag, 25 maart, hadden wij bij ons op kantoor een masterclass Teamontwikkeling. Deze masterclass ging over hoe we professionals in teams tot ontwikkeling kunnen brengen aan de hand van hun drijfveren en talenten. We hebben met de deelnemers mooie inzichten kunnen delen en de masterclass was een succes!

De masterclass werd geleid door collega Ryan Lim van Mastermind en Gieljan Scholing van Plato. Ryan begon de masterclass met een scherp, maar vaak onderbelicht punt. Teamontwikkeling heeft alleen zin als je daadwerkelijk met een team te maken hebt. Klinkt logisch, maar in organisaties kom je vaak tegen dat een groep mensen een team genoemd wordt, maar qua werk daadwerkelijk niet veel met elkaar van doen hebben. Uiteraard heb je een groep mensen die wel regelmatig met elkaar te maken hebben en juist voor deze groep mensen is het relevant om met hun ontwikkeling aan de slag te gaan.

De ontwikkeling van mensen is van meerdere factoren afhankelijk

Hoe de teamontwikkeling verloopt is uiteraard in hoge mate afhankelijk van de professionals zelf, maar ook van het leiderschap van bijvoorbeeld de leidinggevende. Iedere persoon kan op een bepaalde manier aangestuurd worden, maar wat bij welke persoon past blijft maatwerk. De verschillen tussen mensen is vaak te groot om maar een stijl te hanteren. Inzicht krijgen in onszelf en de collega’s is daarom een goede methode om de ontwikkeling te starten. Gevoelsmatig vinden we wel een weg om samen te werken, maar inzicht hierin krijgen maakt dat gerichte ontwikkeling door inzicht en bewustwording mogelijk is.

Mensen meer in hun kracht


We hebben laten zien dat we professionals in organisaties kunnen opdelen in 3 categorieën
(1) Capabele professionals,
(2) Talentvolle professionals en
(3) Top-talentenvolle professionals (high-potentials).

Bij de eerste categorie zien we vaak dat de professional zijn/haar taak kan vervullen. Op dit niveau zien we dat iemand capabel is en de juiste competenties heeft om het werk uit te kunnen voeren. Bij de tweede categorie zien we dat de professional zijn/haar talent in het werk kan laten zien, waardoor het werk soepel verloopt en resultaten vaak volgen. Het verschil tussen de eerste en tweede categorie is te vinden in het woord talent – een natuurlijke aanleg om iets goed te kunnen doen.
Toch is de aansluiting van een talentvol iemand op een baan niet meteen een succes. Het verschil in succes tussen talentvolle mensen en high potentials zit in een aantal factoren. De belangrijkste verschillen zijn dat top-talenten nieuwsgierig zijn, door gaan wanneer anderen stoppen, vastbesloten zijn en unieke inzichten hebben. Om professionals van de eerste categorie naar de derde te brengen is inzicht in de mensen nodig en een maatwerk oplossing vereist hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Dit inzicht hebben we tijdens de masterclass gekregen aan de hand van de DISCOVER Potentieelanalyse. De DISCOVER Potentieelanalyse geeft inzicht in het gedrag, de drijfveren en de talenten van mensen. Dit potentieel kennen van jezelf zorgt voor meer zelfbewustzijn, waardoor je meer uit jezelf kan halen. Het kennen van de potentieel van bijvoorbeeld je collega maakt dat je ook meer uit elkaar kan halen. Juist dit punt geeft teamontwikkeling een duw in de juiste richting.

Toekomstbeeld als stip op de horizon voor team

Iedereen heeft een bepaalde ambitie in zijn leven en in het werk. Deze ambitie maakt vaak dat we op een bepaalde manier denken, voelen en doen. En dat raakt anderen weer, bijvoorbeeld onze collega’s. En wij hebben weer met de ambities van die collega’s te maken. Ook dit punt vonden wij een belangrijk onderdeel om onder de aandacht te brengen bij teamontwikkeling. In de masterclass hebben we een koppeling gemaakt tussen de persoonlijke ambitie en de stijl van leiderschap en hoe dit te ontwikkelen valt. Een ontwikkeling binnen het vakgebied of met kleine stappen kenmerkt zich vaak door dezelfde (leer-)stijl aan te houden. Meer ambitieuze ontwikkelingen kenmerken zich door uit de comfort-zone durven te treden en vraagt veelal om lef. Wanneer we deze ‘koers’ kunnen bepalen binnen een team, weten we ook waar de stip op de horizon ligt voor het team en kunnen we meer gerichte keuzes maken voor ontwikkeling.

Simulatie van teamontwikkeling

We hebben de masterclass afgesloten met een simulatie van een teamtraining. Dit deden we door de drijfveren en talenten van de deelnemers in een groep te laten zien. In een oogopslag werd de teamdynamiek zichtbaar. Ook al was dit geen echt team, het gaf de deelnemers een mooi inzicht wat het zou betekenen om in een dergelijk team te werken – wat de sterke punten waren en waar de aandachtsgebieden lagen. Dit inzicht gaf ‘veel stof tot nadenken’, wat een aantal deelnemers aangaven na de masterclass.

Al met al kijken we terug op een nuttige, leerzame en interactieve middag. De deelnemers, veelal interim-professionals, trainers en coaches, hebben met enthousiasme inzichten en ervaringen kunnen opdoen hoe wij met teamontwikkeling aan de slag gaan. We kunnen de masterclass daarom rustig een succes noemen!

Meer weten?

Ook in de komende maanden kun je masterclasses rondom de ontwikkeling van mensen verwachten. Wil je graag meer weten over de ontwikkeling van mensen? Ben je geïnteresseerd om een keer mee te doen? Laat het ons weten.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.
Gieljan Scholing

06 810 600 54
gieljan@plato.nl