0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

De Omgevingswet in de praktijk

Thema's binnen de Omgevingswet

Thema’s binnen de Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet zorgt voor een benodigde gedragsverandering voor medewerkers die zorgen voor de invulling van de Omgevingswet. De thema’s binnen de Omgevingswet hebben we verduidelijkt in de afbeelding hiernaast.

Om de gedragsverandering in te zetten hebben wij een programma opgezet. Middels een stappenplan groeit de organisatie gezamenlijk en in co-creatie met de medewerkers in het proces richting 1-1-2021. De aanpak kenmerkt zich door aanwezige talenten te koppelen aan rollen. Om deze aanpak te verduidelijken hebben we een case uitgewerkt.

Case binnen de Omgevingswet

Op een braakliggend stuk grond in een woonwijk wil een ondernemer met mensen uit de bijstand machinaal en handgemaakte kunstwerken maken.

Aanpak vóór ingangsdatum Omgevingswet

Besluit college: Idee past niet binnen het bestemmingsplan.
Actie team RO: Rapportage opstellen met uitgebreide argumentatie.

Aanpak ná ingangsdatum Omgevingswet

Willen we dit in onze omgeving?: Ja, als gemeente worden we hier blij van. Een braakliggend stuk terrein wordt gebruikt en mensen uit de bijstand komen aan het werk. Waarschijnlijk volgen er wel bewaren vanuit de omgeving vanwege geluidsoverlast, bouwwerkzaamheden en gebrek aan parkeergelegenheid.

Case Omgevingswet: Talenten worden gekoppeld aan rollen

Talenten worden gekoppeld aan rollen

Hoe te realiseren?: We organiseren een bewonersbijeenkomst met betrokken medewerkers op basis van hun rollen en talenten:

Uitkomst: De bewoners zijn enthousiast over het plan en willen meedenken (en meedoen)! Zowel bewoners als ondernemer zijn blij met het proces en de ondersteuning.

Nooit gedacht. Om de aanwezige talenten te koppelen aan de benodigde rollen

Enthousiast geworden over onze aanpak met betrekking tot de Omgevingswet? Lees hier meer over onze aanpak of neem contact met me op zodat ik je er meer over kan vertellen.

Gieljan Scholing

06 810 600 54
gieljan@plato.nl