0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

De drijfveren van mensen

Waarom doen mensen zoals ze doen? Waarom vinden we bepaalde dingen leuk en andere dingen totaal niet? En waarom hebben we een passie voor een bepaald onderwerp en raken we opgebrand als we andere zaken doen? Om antwoord op deze vragen te krijgen, kun je naar de drijfveren van mensen kijken.

Je krijgt een indruk van mensen als je hen waarneemt of wanneer je met hen te maken krijgt. Deze indruk is vaak een onbewust gevoel of een gedachte. Wanneer we hier meer nadrukkelijk bij stil staan, kan die indruk al snel veranderen. Waarom doet iemand dit eigenlijk? En wat zegt hij of zij precies? Hoewel dit proces ongetwijfeld bekend is, gaan we lang niet altijd over van onbewust denken naar bewust denken. We doen meer zaken onbewust dan bewust en soms is er geen tijd of noodzaak om tot het bewuste proces te komen. Dit heeft te maken met allerlei zaken die in ons brein afspelen en bijvoorbeeld met eerdere ervaring, kennis en associaties.
Zeker wanneer we ons in groepen bewegen, gebeuren nog meer dingen in ons brein en gevoel. Zo kunnen we meegaan met het enthousiasme of stress van een groep, gaan we gedrag van elkaar spiegelen en conformeren we ons aan waarden in een groep.

Kijken achter gedrag

En we vinden iets van het gedrag van mensen. Dus van het gedrag van ons zelf en dat van elkaar. En ook van de waarden die daar onder liggen en die mensen uitdragen. Om uit de ‘indrukfase’ (de gedragsfase) te komen moet je verder iemand leren kennen. Weten waarom hij of zij doet zoals hij of zij doet. Door het gesprek met elkaar aan te gaan kom je al veel te weten.

Om te kijken wat deze waarden precies zijn, kun je naar de drijfveren van mensen kijken. Wanneer je bijvoorbeeld teruggaat naar je jeugd en opvoeding, zie je dat je, onbewust of bewust, veel waarden en normen meeneemt die uiteindelijk je gedrag sturen. En dat latere ervaringen ook weer maken dat je bepaalde waarden en normen hebt ontwikkeld. En dat je ‘staat en gaat’ voor deze waarden en normen,  in je werk en in je privé. Daar kom je niet (eenvoudig) achter door slechts te observeren en gerichte gesprekken brengen je al verder.

De 7 drijfveren van mensen

De drijfveren van mensen kun je inzichtelijk maken doormiddel van een DISCOVER drijfverenanalyse. De DISCOVER taal voor drijfveren is gebaseerd op het gecombineerde werk van Eduard Spranger (1882 – 1963) en Gordon Allport (1897 – 1967). Bij het verklaren van menselijk gedrag kwamen zij tot een totaal van 7 waarden die van invloed zijn op het menselijk gedrag:

Bij de vorming en ontwikkeling van de eigen individuele waarden is altijd sprake van een wisselwerking met de waarden binnen een sociale groep. In de context van de werkplek is het daarom interessant om te kijken hoe individuele waarden zich verhouden tot de waarden binnen een team, een afdeling of een organisatie als totaal.

Drijfveren in combinatie met teamrollen of werkomgeving

Bij DISCOVER gebruiken we hiervoor het competing values model van Jeff DeGraff (1958).
In het competing values model van Jeff DeGraff worden 4 verschillende organisatieculturen onderscheiden, die ook als teamrol of teamfocus kunnen dienen:

Toepassing: Drijfveren op de werkplek

Met het verklaren van waarden en drijfveren van een groep krijgen we meer zicht op het gedrag en de dynamiek van de groep. Waarom mensen doen zoals ze doen en wat dat betekent voor de groep in het werk. We zien dan bijvoorbeeld waarom het team altijd met nieuwe dingen bezig is, of juist de menselijke relaties zo belangrijk vinden in plaats van de resultaten.

Met maken van een DISCOVER drijfveren of potentieelanalyse geeft inzicht in de drijfveren van de teamleden. Dit inzicht geeft ons handvatten om met teamontwikkeling aan de slag te gaan en mensen meer in hun kracht en energie te zetten.

Meer informatie

Hieronder kun je kennis maken met DISCOVER drijfveren door gratis het e-book van drijfveren te downloaden. Dit doe je door op de afbeelding te klikken. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen of meer lezen over DISCOVER door hier te klikken.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.
Gieljan Scholing

 

06 810 600 54
gieljan@plato.nl