0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Casus: afwijkend gedragsprofiel

DISCOVER in de praktijk

Vandaag bespreken we de casus van Linda (niet haar echte naam). Linda is een half jaar geleden begonnen als leidinggevende en volgt een leiderschapsprogramma van haar organisatie. Een onderdeel van dit programma is persoonlijk leiderschap. Voor dit onderdeel wordt gebruikt gemaakt van de DISCOVER Potentieel analyse (gedrag, drijfveren en talenten) om te kijken waar ze zich verder in kan ontwikkelen.

Afwijkend gedragsprofiel

Onderstaand zie je het gedragsprofiel van Linda. Daar waar doorgaans één of meerdere gedragsstijlen hoog zijn (>70 score) of juist laag (<30 score), zie je bij Linda geen hoge of lage scores. We zien bij het natuurlijk gedrag (gekleurde staven) en bij het aangepaste gedrag (grijze staven) een strak profiel. Dat wil zeggen dat alle scores rond de energielijn, oftewel de 50-lijn, liggen. Hoe kan dit en wat zegt dit?

Hoe ga je om met een afwijkend profiel?

Voordat we conclusies uit het gedragsprofiel halen, lopen we eerst drie vragen bij langs. Deze heeft de DISCOVER coach aan Linda voorgelegd:

1.   Hoeveel tijd heb je aan het invullen van het gedragsonderdeel besteed?
Meer of minder dan 10 minuten? Meer dan 10 minuten suggereert dat Linda de vragen niet goed heeft begrepen of dat ze de analyse probeerde te manipuleren. In dit geval heeft Linda minder dan 10 minuten aan het invullen besteedt.

2. Werd je gestoord of afgeleid tijdens de vragenlijst?
Bijv. telefoon, kinderen/collega’s, pauze nemen of een technische storing?
Als mensen gestoord of afgeleid zijn, wil het voorkomen dat ze naar het volgend onderdeel gaan zonder de beantwoording te checken. Linda gaf aan dat ze niet is gestoord tijdens het invullen van de analyse.

3. Is er iets veranderd in de afgelopen 6 tot 18 maanden (professioneel of privé)?
Door een verandering van bijv. een nieuwe functie/rol, nieuwe leidinggevende, ziekte, nieuwe relatie, echtscheiding etc. kunnen de scores (onbewust) worden beïnvloed.
Linda heeft sinds een half jaar een nieuwe rol binnen de organisatie, namelijk die van leidinggevende. Uit het gesprek met Linda kwam naar voren dat ze zoekende is in hoe ze zich moet gedragen naar haar medewerkers. Ze wil graag een goede indruk achterlaten door iedereen tevreden te houden. Hierdoor zijn haar gedragsscores rond de energielijn.

Wat zegt deze score?

Deze gedragsscore laat zien dat Linda zoekende is in haar manier van communiceren en samenwerken richting haar medewerkers. Hierdoor kan Linda in de praktijk verschillende gedragsstijlen laten zien. Zo kan ze bijvoorbeeld bij een werkoverleg heel strak en direct de inhoud de rol van voorzitter vervullen, terwijl ze een week later te veel ruimte laat om het over van alles en nog wat te hebben. Behalve over de inhoud. Positief is dat ze door het schakelen op verschillende gedragsstijlen makkelijker kan communiceren met anderen. Een risico hierbij is dat haar omgeving het verwarrend kan vinden omdat ze niet weten hoe Linda zich gaat gedragen.

Support nodig?

Heb je vragen naar aanleiding van deze case of wil je sparren over een eigen casus? Neem gerust contact met ons op.

Ruben Draaijer en Gieljan Scholing
discover@plato.nl