0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Careership brengt mensen in beweging

 Bewust worden van kansen, talenten en drijfveren. Het Careership is een instrument om bewustwording en dynamiek te creëren binnen organisaties. ‘We ontsluiten de kracht die in mensen en organisaties zit’, zegt John Tetteroo, hoofd van het expertisecentrum van de gemeente Emmen. ‘Met het Careership willen we een andere mindset bereiken’, zegt Jan Blaauw, mobiliteitscoördinator van Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Meerdere organisaties hebben het Careership geïnitieerd. De gemeente Emmen en de bestuursdienst Ommen Hardenberg vervulden er een voortrekkersrol in. Expertisecentrum Plato faciliteert het hele proces.

Plato uit Hoogeveen is expert in leiderschap, organisatieontwikkeling en talentontwikkeling. Regelmatig wisselt dit Expertisecentrum met een groep mensen in haar netwerk van gedachten. Bijvoorbeeld over belangrijke ontwikkelingen in organisaties en wat die organisaties daarin voor elkaar kunnen betekenen. Zo kwam er een interessante vraag naar voren: ‘Wat kun je als organisatie voor medewerkers van dertig jaar en ouder betekenen? Iets wat verder gaat dan coaching?’ Het antwoord op deze vraag leidde tot het Careership. Jan Blaauw en John Tetteroo voelden zich geroepen hiermee aan de slag te gaan. Twee bevlogen mannen met een visie en een missie.

Veel meer dan mobiliteit

John en Jan zien bij het Careership vooral de meerwaarde naast andere instrumenten omdat de deelnemende organisaties onderdeel zijn van het traject. John: ‘Je gaat over de organisatiegrenzen heen samen dingen doen, samen een programma maken en verzorgen en medewerkers in de gelegenheid stellen om zich verder te ontwikkelen. Omdat het aan twee kanten is georganiseerd ontstaat er heel snel een win-win situatie: De een wordt een betere coach, de gecoachte een betere medewerker.’

Jan: ‘Met het Careership willen we een andere mindset bereiken. Dat je je juist bewust wordt van je kansen. Of dat je constateert dat je heel tevreden bent met wat je doet. Ik wil graag dat mensen hun talenten weer ontdekken. Opnieuw. Dat ze opnieuw beseffen wat ze de samenleving kunnen bieden. Op basis daarvan kun je weer zichtbaar zijn in je netwerk, of netwerken organiseren om in beweging te komen. Het Careership verbindt bovendien werkgevers met elkaar. Het biedt hen een mooi platform.’

Stimulans voor elkaar

Het Careership kan een bevorderlijk effect hebben op het zelfvertrouwen. Je wordt je ervan bewust dat je meer kunt en meer durft dan je denkt. En nog een pluspunt boven de traditionele mobiliteit: bij het Careership is de groep heel belangrijk. Mensen stimuleren elkaar in positieve zin. Er vindt een kruisbestuiving plaats. Maar ook tussen de medewerkers onderling gebeurt er meer: ze tippen elkaar als ze een keer ergens iets leuks zien, wat geschikt is voor iemand uit hun Careership-netwerk. John: ‘Bovendien kan elke organisatie het binnen zijn eigen cultuur en patronen organiseren. Elke organisatie kan er op zijn eigen manier mee omgaan.’ Jan: ‘Het is en blijft maatwerk, dus we zetten het aan de voorkant niet teveel tussen kaders.’

Terug naar je passie

Het ambtenarenapparaat krimpt en de publieke sector vergrijst in een snel tempo. Grijze haren zijn niet erg. Maar het heeft wel een ongewenst effect in zich: weinig vernieuwing. John: ‘De ambtenaar lijkt na zijn 35ste vast te zitten. Mensen die tien tot twintig jaar dezelfde functie vervullen hebben onze steun nodig. Als je er zo naar kijkt, dan staat niet zozeer de organisatie, maar veel meer de medewerker centraal. Natuurlijk bestaan beide werelden. Sommige organisaties of onderdelen daarvan raken vastgeroest. Aan de andere kant zie je mensen die zichzelf zijn kwijtgeraakt. Ik bedoel dan datgene wat ze ooit wilden betekenen in de samenleving. Al onze systemen jagen ons weg van onze passie. Dat begint al op school: scoor je op een vak een vier, dan richt je daar je energie op. Krijg je op het werk in je functioneringsgesprek te horen wat je niet goed kunt, dan herhaalt zich dat verhaal. We hebben allemaal dingen bedacht die je in het systeem houdt, maar tegelijkertijd bij je passie wegduwt. Er zijn mensen die zo in een soort slaapwandelend bestaan belanden. Soms ontdek je dat als werknemer zelf wel. Bijvoorbeeld doordat je ziek wordt of een burnout krijgt. Dat zijn signalen dat er iets moet veranderen. Maar ik zou graag eerder mensen in beweging krijgen, dus voordat mensen ziek worden. Hoeveel mensen blijven niet zitten en kwijnen weg. Als wij dat kunnen doorbreken met het Careership, dan ben ik daar heel blij mee. Moet je eens kijken in wat voor stroomversnelling we dan komen!’

50 is het nieuwe 40

Jan: ‘Na jarenlange expansie bij overheidstaken wordt nu ingezet op krimp. En tegelijkertijd ontgroent de organisatie. Bij de bestuursdienst Hardenberg is bijvoorbeeld een derde deel van de mensen vijfenvijftig jaar of ouder. Tegelijkertijd wordt de AOW-leeftijd naar achteren geschoven. De ontgroening werkt dus ook nog eens langer door. Vroeger had je één of twee carrières in je werkzame leven. Dan had je het op je veertigste wel bereikt. En met je vijftigste was je dan gearriveerd. Dat is nu anders. Daarnaast is ook de samenleving om ons heen veranderd. Mensen die vijftig zijn kunnen nu nog een volledig nieuwe carrière beginnen.’

Op arbeidsgebied is vijftig het nieuwe veertig. Na tien, vijftien jaar hetzelfde te hebben gedaan is de lol er vaak wel een beetje van af. Je kunt een stapje zijwaarts zetten of groeien, maar dat kan vaak niet zo ver in je eigen functie. Zo lang kun je niet in een functie blijven zitten zonder het saai te gaan vinden. Wanneer je dan inziet dat je ook nog eens wat anders kunt gaan doen heb je het over duurzame inzetbaarheid. Dat vraagt om een nieuwe mindset.

Eigenlijk is het een cadeautje

John: ‘Het biedt echt kansen. Het kan mensen zielsgelukkig maken. Wie dat effect van het Careership straks ziet, kan alleen maar enthousiast worden. Er zal  positieve energie door ontstaan. We verspillen zoveel talent. Dat talent mogen we nu met het Careership ontsluiten. We ontsluiten de kracht die in mensen en organisaties zit.’

Jan en John gaan netwerken en individuele contacten nu nadrukkelijk inzetten voor het Careership. Maar de sterkste ambassadeurs voor mobiliteit zijn de mensen die erin zitten. John: ‘Als er één schaap over de dam is volgen er meer. Voor veel mensen zit angst namelijk in de weg.’ Jan: ‘In elk geval gaan we onze mobiliteitskandidaten dit cadeautje geven. Want dat is het eigenlijk. Het belangrijkste is dat je hier ook als deelnemer aan moet wíllen meedoen.’

Uit de startblokken

John: ‘In Emmen gaan we er nu gewoon mee aan de slag. We bieden alle ruimte om eraan mee te doen. En we geven die ruimte zonder vooraf direct allemaal systemen te bedenken. Het begint met de bedoeling, en daarna kunnen we zo nodig wel afspraken maken.’ Jan is het daar van harte mee eens: ‘Als je mobiliteit wilt, als je ontwikkeling van je mensen nastreeft, dan zul je moeten beginnen met ruimte geven. En met het Careership krijg je die nu. Alle ruimte.’

 

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met mij op.
Paul Bossina

06 212 712 99
paul@plato.nl