0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Blog (deel 1) Sociaal Domein: Het sociaal domein transformeert als een boom

Bij Expertisecentrum Plato richten wij ons op gedrag van teams en professionals binnen maatschappelijk georiënteerde organisaties. Dit doen wij onder andere binnen het Sociaal Domein. Sinds de transities is er binnen dit domein veel beweging ontstaan. Organisaties en hun teams hebben daarom nieuwe concepten in ontwikkeling gebracht om de ondersteuning aan kwetsbare burgers meer passend en samenhangend te maken.

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de Wmo-consulent en de maatschappelijk werker. Het creëren van kortere lijnen zorgt ervoor dat iemand die komt voor financiële begeleiding ook geholpen wordt bij het omgaan met eenzaamheid. Ook kun je denken aan de ontwikkeling van specifiekere verzorging of ondersteuning, waardoor burgers meer zorg en ondersteuning op maat kunnen krijgen. De afgelopen jaren is veel geëxperimenteerd, waarbij lang niet alles een succes te noemen is.
Hieronder zetten wij uiteen waarom het kopiëren van goede voorbeelden, best practices is niet genoeg en de uitdaging van transformatie gaat verder dan je vakgebied goed kennen.


Blog ook te beluisteren via de podcast:


Ontwikkeling in houding en gedrag is cruciaal

De transformatie is dan zeker nog niet klaar en is vandaag de dag nog volop aan de gang. Organisaties, teams en professionals willen groei faciliteren door samen stappen te maken. Om de groei bij te laten dragen aan de transformatie is het niet een kwestie van teamleden nog meer kennis te laten vergaren over de Wmo, Jeugd- of Participatiewet.

Ook groei op het gebied van houding en gedrag is hierbij van belang. Denk hierbij aan de manier van communiceren en samenwerken binnen een organisatie of team, maar ook aan persoonlijk leiderschap. Immers, een team vol inhoudelijke experts van de Jeugdwet groeien lastig wanneer zij niet goed communiceren of rolinvulling niet duidelijk is.

Transformatie als een boom

Wij vergelijken de transformatie met de groei van een boom. Net als het Sociaal Domein transformeert de boom door het jaar heen en is een boom ook continu in ontwikkeling.

Het begint bij het fundament van een boom, de stam en de wortels. De dikte van de stam staat voor de inhoudelijke kennis in een team. Hoe breder de stam, des te groter is de inhoudelijke kennis. Om een gezonde, grote boom te kunnen worden is de stam afhankelijk van de wortels, takken met bladeren en andersom. De takken zorgen voor groei en bloei en daarmee voor diepgang. De kleur van de bladeren staat voor de gezondheid van de boom. We vergelijken dit met de gezondheid van een team. Welke kleur hebben jullie bladeren?

Vergelijk dit proces eens met de inhoudelijke kennis en gedragscomponent zoals hierboven beschreven is. De inhoudelijke kennis is nodig als basis van een team, maar zonder ontwikkeling van gedrag en houding zal dit niet genoeg zijn om te kunnen groeien.

Uiteraard werkt dit ook andersom: groei bereik je ook niet snel met teams die inhoudelijk weinig tot niets van de Jeugdwet weten, maar wel effectief kunnen samenwerken. De inhoudelijke kennis staat dus symbool voor de stam, waar de takken en bladeren voor gedrag en houding staan.

7 punten om aan te werken in de transformatie

Om echt aan de transformatie te gaan werken is het volgens ons goed om binnen je team of organisatie aandacht te besteden aan de volgende 7 punten:

Ben je benieuwd hoe dit invloed heeft op het functioneren van jouw team en waarom dit de transformatie volgens ons mogelijk maakt? In de komende tijd vertellen Max, Gieljan en ik je aan de hand van nieuwe blogs meer over deze 7 kernpunten en de invloed hiervan op groei binnen een organisatie.

Hoe bloeit jullie boom?

Hoe staat het eigenlijk met jouw team? Groeit jullie boom goed of vind je dat hij nog meer in bloei mag staan? Ik ga hierover graag met je in gesprek. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Lees ook de andere blogs over het Sociaal Domein:
>Blog deel 2: De 80 – 20 regel
>Blog deel 3: Omgaan met onderstroom
> Blog deel 4: Communicatie en afstemming binnen een team
> Blog deel 5: Samenwerking binnen teams

Sanne Tilman

06 - 468 225 54
sanne@expertisecentrumplato.nl