0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Medewerker 3.0

De overheid moet mee veranderen met de snel veranderende samenleving. De participatiesamenleving vraagt om een nieuw organisatiemodel, ander leiderschap, andere invulling van functies en rollen en een andere manier van werken. Zowel binnen in de organisatie als naar buiten richting bewoners en organisaties. Over deze thema’s heeft Jirtsin twee boeken geschreven: ‘Ritselmanagement binnenstebuiten’ en ‘De nieuwe ambtenaar binnen het directiemodel: de tijdbom tikt!’.

Ritselmanagement binnenstebuiten

Van binnen naar buiten denken, van buiten naar binnen denken, opgavegericht en programmatisch werken, ritselmanagement…. Ritselmanagement? HUH?? Ritselmanagement is een term die soms de wenkbrauwen doet fronsen. Het is een vorm van pragmatisch leiderschap die aansluit bij de participatiesamenleving, waarbij je uitgedaagd wordt om los te komen van ideaaltypische concepten, ingesleten patronen en overbodig leiderschap. In veel organisaties wordt er wel gepraat over van buiten naar binnen denken of over de bewoner(s) centraal stellen, maar daarna kruipt men veelal weer achter het beeldscherm of duikt men het volgende overleg in. Door te gaan ritselen stel je echte actie centraal. In je werkende leven ga je hetzelfde doen wat je in het echte leven ook doet; je zoekt mensen op waar je energie van krijgt en gaat dingen met hen samendoen. En dan kunnen er mooie dingen ontstaan.

De tikkende tijdbom

De transities binnen de overheid vraagt om een nieuw organisatiemodel dat beter aansluit bij de nieuwe rol van de overheid en de verschillende taken daarin van de ambtenaren. Wie zijn organisatie wil inrichten op basis van het faciliteren van de nieuwe ambtenaar zal af moeten stappen van de klassieke managementstructuren en gedateerd leiderschap. Een beweging is nodig naar meer dienend en delegerend leiderschap. Het belang van de professional centraal plaatsen en niet meer het ego en de positie van de baas. Laten we afrekenen met overbodig leiderschap en ons sterk maken voor natuurlijk leiderschap in organisaties. De tijdbom tikt.

Goh. Hier wil ik graag verder over doorpraten. 

Heb je na het lezen van deze twee boeken nog vragen of wil je met me van gedachten wisselen over de nieuwe ambtenaar/ambtenaar 3.0 of doorpraten om te zorgen voor meer geritsel op de werkvloer?

Jirtsin Beenhakker

06 - 291 686 66
jirtsin@plato.nl

Ritselmangement Binnenstebuiten

Over het loslaten van ideaaltypische concepten, ingesleten patronen en overbodig leiderschap.

Download

De tijdbom tikt

De nieuwe ambtenaar binnen het directiemodel.

Download