0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Trainees in actie voor jonge mantelzorgers

Bij Expertisecentrum Plato vinden we het belangrijk om iets terug te geven aan de maatschappij. Ieder jaar gaan onze trainees aan de slag met een maatschappelijk project. Dit jaar staat het project in het teken van jonge mantelzorgers.

Stichting welzijnswerk

In dit project werken de trainees samen met Stichting Welzijnswerk in Hoogeveen om de jonge mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Een jonge mantelzorger is iemand die opgroeit in een gezin met iemand die zorg nodig heeft, dit kan bijvoorbeeld een langdurig zieke, gehandicapte of verslaafde ouder, broer of zus zijn.

Leuke activiteiten

In samenwerking met de jonge mantelzorgers zelf, stellen de trainees een projectplan op voor het jaar 2018 met hierin allerlei activiteiten die aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Op deze manier kunnen ze de jongeren met elkaar in contact brengen en activiteiten organiseren waar de jonge mantelzorgers ook werkelijk blij van worden en de toegevoegde waarde van zien. Naast het projectplan organiseren de trainees in 2017 een leuke dag voor de doelgroep, waarvoor ze zelf het geld gaan inzamelen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Met het maatschappelijke project willen we onze jonge, talentvolle trainees bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met deze projecten dragen we niet alleen een steentje bij aan betere maatschappij, maar leren de trainees ook hele praktische vaardigheden zoals projectmatig werken, het verkrijgen van draagvlak, omgaan met externe partijen en het onderling geven van feedback.

Afgelopen week vond de eerste kennismaking plaats met een aantal trainees en een aantal jonge mantelzorgers en het was meteen gezellig! Dat belooft een leuke samenwerking!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.
Elsemieke Kok

06 - 144 432 90
elsemieke@plato.nl