0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Teamontwikkeling Sociaal Domein – Klant Aan Het Woord

Inleiding

Gemeenten zijn op beleidsmatig en op uitvoerend niveau druk bezig om de transformatie in het sociaal domein tot een succes te maken. Om deze transformatie aan te jagen heeft Expertisecentrum Plato het traject ‘Teamontwikkeling Sociaal Domein’ ontwikkeld. De rode draad in deze training is de DISCOVER analyse. DISCOVER geeft individuen en teams inzicht in hun gedrag, drijfveren en talenten. Op basis van de opgedane inzichten kan duiding en richting worden gegeven aan de uitdagingen in het sociaal domein.

In mei hebben consultants Gieljan Scholing en Jurre Rass van Expertisecentrum Plato het gebiedsteam Samen Doen Kern van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg begeleid. Hieronder vertelt Els Lettink, teamleider van het gebiedsteam, over de meerwaarde van het traject.

Els Lettink, teamleider gebiedsteam Samen Doen Kern

“De aanleiding om met DISCOVER aan het werk te gaan was tweeledig. Vorig jaar zijn we als team begonnen aan onze uitdaging en hebben we ons eerst gericht op het inhoudelijke werk: ‘Wat komt er op ons af en hoe kunnen we de vragen van inwoners het beste beantwoorden?’ Tijdens een eerste teamdag hebben we een teamplan gemaakt en vooral gekeken naar de ‘bedoeling’: ‘Waarom zijn wij er en hoe gaan we met die bedoeling aan het werk?’ Dit jaar waren we toe aan een vervolg, een verdiepingsslag: ‘Wie zitten er in ons team, welke drijfveren en talenten hebben we en hoe kunnen we die het beste inzetten?’

Daarnaast heeft de organisatie de visie dat we onze inwoners het beste kunnen ondersteunen door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en vooral te werken vanuit de leefwereld en niet vanuit de systeemwereld. Een middel hiervoor is de teams te laten ontwikkelen naar zelfsturing. Om hiervan een beeld te kunnen vormen, hebben wij gebruik gemaakt van DISCOVER. Dit heeft ons mooie inzichten opgeleverd. ‘Heeft ons team de mogelijkheden zich richting zelfsturing te organiseren en op welk punt staan wij nu in dat proces? Wat hebben wij daarin nodig?’

Het zijn voor iedereen twee hele waardevolle dagen geweest. De sfeer was erg open, iedereen durfde te vertellen over zijn of haar kwaliteiten, maar ook over de kwetsbaarheden werd gesproken. Er ligt nu voor iedereen bovendien een persoonlijke analyse die heel goed te gebruiken is in voortgangsgesprekken en persoonlijke ontwikkeling. Ook ligt er nu een helder teamplaatje. We hebben afgesproken om daaraan verder te gaan werken. Er ligt nu een basis die we verder willen uitbouwen.

Ik merk dat mensen de analyse waardevol vinden. Deze is voor iedereen herkenbaar en het geeft mensen handvaten voor de eigen ontwikkeling. Je merkt dat er gebruik van wordt gemaakt om taken en rollen beter in te vullen. Kortom, een investering die het zeker waard is geweest! Ik zou het veel meer teams gunnen om op deze manier aan het werk te gaan.”

Contact

DISCOVER is met recht een ontwikkelinstrument en past goed bij het huidige ‘ontwikkelkarakter’ in het sociaal domein. Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken of wij ook in uw gemeente samen met uw team duiding en richting kunnen geven aan de transformatie.

Lees hier meer over DISCOVER.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

info@expertisecentrumplato.nl of 06 – 212 71 299