0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Investeren in jong talent levert een organisatie zo veel op!

De afgelopen weken zijn er in de media diverse berichten verschenen rondom jong talent in Nederland. Een dergelijk bericht ging over het afnemende aantal jonge ambtenaren bij gemeenten. Dit is wat ons betreft een zorgwekkende ontwikkeling!

Bezuinigingen en beperkte instroom

In 10 jaar, de periode van 2003-2012, is het aantal jonge ambtenaren in Nederland gehalveerd. Nieuwe instroom is er nauwelijks. Zorgwekkende cijfers wat ons betreft!
De strategische personeelsplannen maken er geen geheim van dat organisaties steeds meer vergrijzen. Het aantal oudere werknemers in organisaties neemt (relatief) toe, terwijl de instroom van jongeren vaak uitblijft. De jonge talenten van toen zijn inmiddels ouder en meer ervaren geworden. Of hebben de organisatie verlaten. De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand schuift steeds verder op en een uitstroom van talentvolle en ervaren professionals dreigt.

Bezuinigingen in organisaties maken dat de instroom beperkt wordt. De bezuinigingen worden  vaak gezocht in de flexibele schil, tijdelijke contracten die niet verlengd worden en personeel dat boventallig wordt verklaard. Deze organisatieontwikkelingen maken dat veel (talentvolle) professionals de organisatie op al dan niet op eigen initiatief verlaten. De organisatie blijft dan ‘achter’ met minder potentieel en moet letterlijk ‘meer met minder’ doen.

Voordelen van jonge talenten laten instromen

Veel organisaties hebben geen aandacht voor deze ontgroening. En dat terwijl er zoveel kansen liggen.
Oudere generaties kunnen hun kennis en ervaring overdragen aan jonge talenten, die dit kunnen koppelen aan hun nieuwe vakkennis. De ouderen werken zo plezierig naar hun pensioen toe of halen meer voldoening uit hun werk. De jonge talenten kunnen met hun creativiteit en energie mooie initiatieven ontwikkelen. Dit maakt organisaties levendig en betrokken en het personeelsbestand meer gebalanceerd.

Ook in het economische aspect liggen hier kansen. Veel organisaties hebben meerdere bezuinigingsrondes gehad, zijn inmiddels murw gebeukt en ondervinden organisatiemoeheid. Het wordt steeds lastiger om nieuwe bezuinigingsposten te vinden, terwijl nog nauwelijks ingrepen in de bestaande salarissen hebben plaatsgevonden. Hier ligt precies de kans: wanneer een (oudere) medewerker zou uitstromen, dan kan dit opgevangen worden door de instroom van een jong talent. De salariskosten liggen aanmerkelijk lager en er wordt zo effectief bezuinigd op salariskosten.

Dus: investeren in jong talent levert een organisatie in alle opzichten zo veel op!

Bron voor bericht:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/steeds-minder-jonge-ambtenaren.9290948.lynkx

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Expertisecentrum Plato.

info@expertisecentrumplato.nl of 06 – 212 71 299