0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Expertisecentrum Plato gecertificeerd voor HR-kennis & expertise

Wist je dat Expertisecentrum Plato gecertificeerd is voor haar HR-expertise? In 2014 zijn wij gecertificeerd als CHRP door de NVP. CHRP staat voor ‘Certified HR-Professional’ en wordt door de NVP gegeven aan professionals die hun kwaliteit hebben bewezen op het gebied van Human Resource Management (HRM).

Met ingang van april 2014 is het voor HR Professionals mogelijk om zich te toetsen aan de kwaliteitsnormen van HR Certificering via het traject van CHRP. In 2012 heeft de NVP met inbreng van een brede commissie van deskundigen een beroeps- en gedragscode voor P&O opgesteld. De certificering is een logisch vervolg daarop, want een eigen beroeps- en gedragscode kan bijdragen aan de kwaliteit van het beroep, maar zonder enige vorm van toetsing blijft dat toch tamelijk vrijblijvend. Om die reden heeft de NVP het initiatief genomen voor een systeem van certificering van HR Professionals, de CHRP. Omdat de NVP van mening is dat met CHRP de professionaliteit van het vak gegarandeerd en gestimuleerd wordt.

De beroeps- en gedragscode én de certificering zijn stappen in de professionalisering van HRM. Met een systeem voor certificering van HR Professionals volgt Nederland de voorbeelden uit andere landen en de standaarden van andere gevestigde professionals.
Expertisecentrum Plato volgt dit initiatief dus en sinds mei 2014 zijn we CHRP-certificeerd.