0629168666 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Attitude bij veranderen essentieel voor succes

Eén van de meest gestelde vragen aan mij en waarschijnlijk vele consultants, is waarom veranderingen niet worden gerealiseerd. Mijn ervaring is dat de attitude van de betrokkenen essentieel is: Overkomen de veranderingen jou of ontstaan veranderingen dankzij jou? Ben je slachtoffer of ben je persoonlijk aanspreekbaar voor het realiseren van de verandering?

Accountability Ladder

Dit artikel is mede gebaseerd op de ‘Accountabilty Ladder’. In dit eenvoudige model wordt de houding/attitude van individu of team weergegeven als ladder, met de kernvraag: Waar sta jij op de ladder?

De vier onderste sporten van de ladder gaan over slachtoffer gedrag, oorzaken worden vooral buiten jezelf gezocht. Het overkomt jou allemaal. De vier bovenste sporten behoren tot het persoonlijk aanspreekbaar zijn op het realiseren van de verandering. De verandering ontstaat mede dankzij jou.

Als we nader ingaan op het onderste deel van de ladder dan bouwt deze op van: ontkenning, ik wist het niet, naar anderen de schuld geven, naar excuses verzinnen, naar afwachten en hopen.

Vervolgens gaat de ladder over in het gedrag dat bijdraagt aan de verandering en bouwt op: van erkennen van de realiteit, naar eigenaar voelen, naar het actief zoeken van oplossingen en bovenaan de ladder het daadwerkelijk anders doen….. Veranderen!

Deze ladder kun je niet op een persoon of een team in het algemeen toepassen maar altijd in relatie worden gezien tot een specifieke situatie en/of verandering. 2 voorbeelden:

Pas dit model vooral toe tijdens concrete praktijksituaties. Toon het model en stel de vraag: Waar sta jij of waar staan jullie nu op deze ladder? En ga daarna aan de slag met de vraag: wat is er nodig om hoger op de ladder te komen?

Inzichten uit de praktijk

Heb je nog vragen, opmerkingen of een leuke ervaring rondom dit thema. Neem gerust contact met me op!

Edwin Melinga

06 - 305 867 06
edwin@plato.nl