0621271299 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Leergang Psychologie voor de Publieke Professionals

Doelgroep

De Publieke Professional (PP) is een goed opgeleide medewerker die vooral inhoudelijk of procesmatig opereert. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsmedewerker, adviseur, specialist, projectleider of programmamanager zijn die veel interne en externe contacten heeft.

Doel van de leergang

De PP krijgt meer inzicht in het gedrag van:

Door gedrag van mensen beter te begrijpen kun je als PP zeer effectief zijn in je rolvervulling. Je leert snel te zien uit welk belang gedrag van mensen voortkomt en welke rolvervulling daarbij past. Ook krijg je inzicht in de psychologie en logica van samenwerking tussen mensen of juist het achterwege blijven daarvan. Deze opleiding helpt je sneller effectief te zijn in je eigen gedrag als PP en in de interactie met je omgeving.

Deze leergang is geen algemene psychologieopleiding. De belangrijkste wetenschappelijke inzichten in gedrag die relevant zijn voor de PP in een dynamische omgeving zijn in deze leergang samengebracht.

Lesmateriaal

Losse artikelen.

Docent

Max Wildschut, expert op het gebied van gedrag in organisaties.

Praktische informatie

Bijeenkomsten leergang

1.   Ons sociale brein

Je krijgt dieper inzicht in sociaal gedrag van mensen, zowel in organisaties als in de samenleving.

Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst zijn:

2. Communicatie en interpersoonlijke effectiviteit

Je krijgt inzicht in de onderliggende mechanismen van communicatie. Na deze bijeenkomst kan je gericht nadenken over hoe communicatie te verbeteren en interacties tussen partijen (burger – PP, collega’s onderling, zelf en cliënt) effectiever te laten verlopen.

Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst zijn:

3.  Persoonlijkheid en individuele verschillen

Je krijgt hier inzicht in een aantal individuele verschillen die relevant zijn voor zowel het begrijpen van gedrag van de burger, als collega’s.

Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst zijn:

4.  Leiderschap en samenwerking

Je krijgt hier inzicht in wat noodzakelijk is om als groep (team) succesvol te zijn. Na deze bijeenkomst kan je gericht adviseren over teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst zijn:

5.  Cultuur, innovatie en samen leren

Je krijgt een dieper inzicht in de wetmatigheden die ten grondslag liggen aan het ontstaan en veranderen van cultuur. Na deze bijeenkomst kan je gericht adviseren over het stimuleren van cultuurverandering en innovatie.

Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst zijn:

6.  De moderne Publieke Professional

Je krijgt meer inzicht in hoe hij/zij zichzelf kan ontwikkelen als PP. Na deze bijeenkomst heb je een aantal leer- en ontwikkelpunten voor jezelf geïdentificeerd.

Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst zijn:

Goh. Interessant deze leergang!

Geïnteresseerd in deze leergang en wil je op de hoogte gehouden worden of wil je graag een intake inplannen? Neem dan contact met me op.

Jirtsin Beenhakker

06 - 291 686 66
jirtsin@plato.nl