0621271299 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Bestuurlijke vernieuwing

“De beste bestuurder staat niet aan de wal, maar is een ‘participerende bestuurder’. Hij moet niet ‘loslaten’, maar juist een actieve bijdrage leveren aan belangrijke dossiers en aan veranderingen die zich voltrekken.” Aldus Expertisecentrum Plato consultant Harrie Aardema tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ‘Kompas 2017’ van weekblad Binnenlands Bestuur. Zijn speech is als essay in dit blad gepubliceerd.

Volgens Harrie is de bestuurder van deze tijd vooral een initiatiefnemer, organisator, boegbeeld en aanspreekpunt van ad hoc teams die aan ‘opgaven van buiten’ werken. Teams waarin niet alleen ambtenaren zitten, maar ook burgers en andere organisaties (‘hybride teams’). De rol die de bestuurder heeft is afhankelijk van de eigen ambities en competenties in samenhang met die van de anderen.

De belangrijkste rol van de bestuurder is het bij elkaar brengen van mensen (‘verbindend leiderschap’), waarbij ieder een eigen passende rol heeft. De doelen staan daarbij niet al bij voorbaat vast, want dan zouden de betrokkenen onvoldoende serieus genomen worden. Iedere deelnemer brengt eigen expertise, belangen èn doelen in. Doelen en resultaten zijn dynamisch en ontstaan in het onderlinge samenspel.

Deze nieuwe bestuurdersrol past volgens Harrie bij de wens van zelforganisatie die de meeste organisaties op dit moment koesteren. Zelforganisatie gaat in zijn visie niet vanzelf, maar vraagt een nieuw soort, supportend leiderschap. Deze support is veel méér dan aanmoedigen langs de zijlijn. De support voorziet situationeel in dat wat nodig is en kan van alles betreffen: empoweren, faciliteren, knopen doorhakken, enzovoort. De bestuurder kan dat niet allemaal alleen doen. De support moet worden georganiseerd, samen met anderen.

De meeste bestuurders zijn ontvankelijk voor deze nieuwe rol en experimenteren daarmee actief. Daarnaast blijft de oude rol overigens hardnekkig aan ze trekken. De bestuurder beperkt zich dan vooral tot het controleren van afgesproken doelen, planningen en resultaten. In de oude rol blijft hij / zij vooral op afstand. Dat kan gepaard gaan met een gevoel van erbuiten staan en niet in control zijn.

In welke mate het lukt om de nieuwe rol waar te maken is afhankelijk van het zelfreflectief en experimenterend vermogen van de bestuurder. Iedere bestuurder blijft dan ook zelf zijn eigen grootste risicofactor.

Bijzonder. Ik wil hier graag over doorpraten. 

Ik ben nieuwsgierig naar jouw visie over bestuurlijke vernieuwingen. Bel of mail gerust, ik spreek graag met je af om hierover door te praten.

Harrie Aardema

06 - 200 159 09
harrie@expertisecentrumplato.nl

De participerende bestuurder

De beste bestuurder staat niet aan de wal, maar is een 'participerende bestuurder'. Lees het in de essay van Harrie Aardema.

Download